نیما

نام تجاری: نیما
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: نگین رسولی فر
نشانی: خیابان انقلاب ، خیابان نامجو، پلاک 205
شماره پلاک: 205
کد پستی: 1618963416
تلفن: 77627006
تلفن همراه: 09122707764
Edit