نیکدل

نام تجاری: نیکدل
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: یعقوب نیکدل
نشانی: خیابان ستارخان ایستگاه دریان نو ط اول
شماره پلاک: 285
کد پستی: 1443773173
تلفن: 66508686
تلفن همراه: 09121110394
Edit