هاشمی

نام تجاری: هاشمی
رسته:
مدیر عامل: مسعود هاشمی کرمانی
نشانی: خیابان سعدی شمالی ، کوچه صفامنش
شماره پلاک: 5
کد پستی: 1145756718
تلفن: 66716066
تلفن همراه: 09121148795