هدف نوین

نام تجاری: هدف نوین
رسته:
مدیر عامل: جواد ایومن
نشانی: کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج خ آزادی( 67)
شماره پلاک: 5
کد پستی: 1398183141
تلفن: 66400070
تلفن همراه: 09302200497