هدی

نام تجاری: هدی
رسته:
مدیر عامل: سرور بیات
نشانی: میدان بهارستان- ابتدای جمهوری- پاساژ جابری زاده
شماره پلاک: 8
کد پستی: 1141667118
تلفن: 33911919
تلفن همراه: 09127372558