هستی

نام تجاری: هستی
رسته:
مدیر عامل: عباس ظهرابی اعلائی
نشانی: کیلومتر 17 جاده مخصوص ،بعد تز خ دارو پخش ،خ 63 ، بن بست سوم
شماره پلاک: 6
کد پستی: 1397114316
تلفن: 02144985220
تلفن همراه: 09122038891