هنراشکان

نام تجاری: هنراشکان
رسته:
مدیر عامل: اکبر شیرلقب
نشانی: خیابان هفده شهریور شمالی ، سه راه پارک خیّام
شماره پلاک: 1674
کد پستی: 1155754111
تلفن: 77507712
تلفن همراه: 09121210593