هنر

نام تجاری: هنر
رسته:
مدیر عامل: پرویز معصومی تکبلاغ
نشانی: خانی آبادنو ، شهرک شریعتی ، خیابان 24 متری ماهان
شماره پلاک: 557
کد پستی: 1894775477
تلفن: 55828171
تلفن همراه: 09121241438