هورخش

نام تجاری: هورخش
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: مرتضی پاک روح
نشانی: خیابان بهار شمالی
شماره پلاک: 351
کد پستی: 1564663516
تلفن: 77508899
تلفن همراه: 09121160980