وحید

نام تجاری: وحید
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: حسین عبدی آقبلاغ
نشانی: جاده ساوه (آیت اله سعیدی)خ طالقانی شرقی
شماره پلاک: 14
کد پستی: 1373898469
تلفن: 66228235
تلفن همراه: 09303886341
Edit