ورنی چاپ

نام تجاری: ورنی چاپ
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: اسكندر خمسه پور
نشانی: ميدان هفت تير ، خيابان شهيدمفتح جنوبی ، كوچه جار
شماره پلاک: 3 ( همكف )
کد پستی: 1573749185
تلفن: 88833316
تلفن همراه: 09122276530