( پارسه )

نام تجاری: ( پارسه )
رسته:
مدیر عامل: داود حسینی
نشانی: خیابان دکتر شریعتی ، بین خیابان ملک و بهارشیراز
شماره پلاک: 453
کد پستی: 1613813411
تلفن: 88839958
تلفن همراه: 09121098405