پارسیان

نام تجاری: پارسیان
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: علی خواجه افضلی
نشانی: انتهای خیابان شهید آیت خیابان فرجام شرقی
شماره پلاک: 852
کد پستی: 1649833473
تلفن: 77453632
تلفن همراه: 09121993813