پارس برچسب

نام تجاری: پارس برچسب
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: محسن اميني
نشانی: خيابان انقلاب اسلامي ، خيابان رامسر
شماره پلاک: 58
کد پستی: 1581974911
تلفن: 88306512
تلفن همراه: 09121166167