پاسارگاد

نام تجاری: پاسارگاد
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: حسين فرمهيني فراهاني
نشانی: لاله زارنو،كوچه گل پرور
شماره پلاک: 26
کد پستی: 1145675539
تلفن: 66453396
تلفن همراه: 09121166840