پاستور

نام تجاری: پاستور
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: علي دارابي
نشانی: جاده مخصوص كرج ، كيلومتر 18 ، خيابان 63 ، كوچه چهارم
شماره پلاک: 13
کد پستی: 1397114691
تلفن: 44987180
تلفن همراه: 09128057167