پاس مشکاه

نام تجاری: پاس مشکاه
رسته:
مدیر عامل: محسن میرباقری
نشانی: خیابان کریمخان زند،خیابان ایرانشهر،خیابان آذرشهر
شماره پلاک: 23
کد پستی: 1584763413
تلفن: 88846403
تلفن همراه: 09121186141