پالت

نام تجاری: پالت
رسته:
مدیر عامل: مهدی بهادری پور فرکوش
نشانی: دروازه دولت خیابان سعدی شمالی پاساژ رفعت پلاک 2
شماره پلاک: 2
کد پستی: 1148834499
تلفن: 02177508455
تلفن همراه: 09121056505