پالت

نام تجاری: پالت
رسته:
مدیر عامل: مهرداد بهادری پور فرکوش
نشانی: دروازه دولت خ سعدی بن بست رفعت پاساژ رفعت همکف
شماره پلاک: 2
کد پستی: 1148834499
تلفن: 77508455
تلفن همراه: 09123360082