پاک نقش

نام تجاری: پاک نقش
رسته:
مدیر عامل: علی اصغر خرسند
نشانی: خیابان پیروزی ، خیابان کلینی ، زیرزمین مسجد اسلامیه
شماره پلاک: 153
کد پستی: 1715873143
تلفن: 33311774
تلفن همراه: 09125931727