پایا

نام تجاری: پایا
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: مهدی سمیعی
نشانی: خیابان رامسر ، بن بست سام
شماره پلاک: 2
کد پستی: 1581936911
تلفن: 88827476
تلفن همراه: 09124980542