پرستوک

نام تجاری: پرستوک
رسته:
مدیر عامل: سید کاظم نصرالهی
نشانی: کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج خ 16 کوچه هشتم
شماره پلاک: 5 و7
کد پستی: 1389793961
تلفن:
تلفن همراه: 09124108262