پرستوی مهاجر

نام تجاری: پرستوی مهاجر
رسته:
مدیر عامل: ستار ناصری تکبلاغ
نشانی: شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان 22/5غربی
شماره پلاک: 42
کد پستی: 3319143531
تلفن: 55248278
تلفن همراه: 09121063304