پرسپولیس

نام تجاری: پرسپولیس
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: سید علی مسلم زاده اسکوئی
نشانی: نازی آباد خیابان شهید خالقی پور
شماره پلاک: 180
کد پستی: 1819973469
تلفن: 55081498
تلفن همراه: 09123222775