پرسیکا

نام تجاری: پرسیکا
رسته:
مدیر عامل: ابوالفضل بانوئیان
نشانی: جاده مخصوص کرج کیلومتر16 بلوار 52 ، کوچه آبان 5، پلاک 6
شماره پلاک: 6
کد پستی: 1386115551
تلفن: 44195777
تلفن همراه: 09121060060