پرس

نام تجاری: پرس
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمدعلی پرهیز کار
نشانی: مسعودیه خ مهاجرانی خ علی کاظمی
شماره پلاک: 6
کد پستی: 1787875813
تلفن: 33861375
تلفن همراه: 09122242601
Edit