پرهام

نام تجاری: پرهام
رسته:
مدیر عامل: محمد شیر علی بلکه جانی
نشانی: اصفهانک خ احمد کیانی خ شاه آبادی
شماره پلاک: 50
کد پستی: 1776636554
تلفن: 36624527
تلفن همراه: 09125071712