پرکاس طرح کیمیا

نام تجاری: پرکاس طرح کیمیا
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمد کاوه
نشانی: شهرک استقلال ، خیابان یکم ، بزرگراه آزادگان، ط همکف
شماره پلاک: 5
کد پستی: 1389795964
تلفن: 44533541
تلفن همراه: 09123356311