پنگوئن

نام تجاری: پنگوئن
رسته:
مدیر عامل: محمدحسن طاقه چیان
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی، پاساژجابری زاده
شماره پلاک: 15
کد پستی: 1141667143
تلفن: 339955019
تلفن همراه: 09121111660