پوریا

نام تجاری: پوریا
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمد رضا اصغری تیر آبادی
نشانی: مهر آباد جنوبی20 متری پادگان نرسیده چهاراه تفرش
شماره پلاک: 114
کد پستی: 1384854143
تلفن: 66697488
تلفن همراه: 09124053271
Edit