پوریا

نام تجاری: پوریا
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مرتضی جهانگیری
نشانی: خیابان انقلاب چهارراه ولی عصرپاساژیاقوت طبقه اول
شماره پلاک: 2
کد پستی: 1133763846
تلفن: 66459134
تلفن همراه: 09363409622
Edit