پیمان نو اندیش

نام تجاری: پیمان نو اندیش
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: جواد ملّتی
نشانی: خیابان سمیّه ، بین خیابان بهار و خاقانی ، ساختمان شماره 6 ، زیرزمین
شماره پلاک: 58
کد پستی: 1571915314
تلفن: 88318254
تلفن همراه: 09121755479