پیک فرهنگ

نام تجاری: پیک فرهنگ
رسته:
مدیر عامل: علی میرزائی ارجنگی
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی ، خیبان فخررازی ، خیابان وحیدنظری
شماره پلاک: 82 ( همکف )
کد پستی: 1314715111
تلفن: 66493893
تلفن همراه: 09121971210