چاپخانه وفادار

نام تجاری: چاپخانه وفادار
رسته:
مدیر عامل: داود وفادار
نشانی: خ خاوران خ اتابک 18 متری ولیعصر خ صالحی
شماره پلاک: 16
کد پستی: 1797844483
تلفن: 33733434
تلفن همراه: 09126889260