چاپ ديجيتال صرير

نام تجاری: چاپ ديجيتال صرير
رسته: چاپ دیجیتال
مدیر عامل: علي زرگرزاده
نشانی: خيابان شريعتي ، خيابان ملك
شماره پلاک: 123
کد پستی: 1566615317
تلفن: 88403020
تلفن همراه: 09126901577