چاپ دیجیتال صریر

نام تجاری: چاپ دیجیتال صریر
رسته: چاپ دیجیتال
مدیر عامل: علی زرگرزاده
نشانی: خیابان شریعتی ، خیابان ملک
شماره پلاک: 12 طبقه دوم ، واحد3
کد پستی: 1566615317
تلفن: 88403020
تلفن همراه: 09126901577