چاپ نقشه تهران

نام تجاری: چاپ نقشه تهران
رسته:
مدیر عامل: عباس سمواتی
نشانی: سهروردی شمالی ،خ برادران کاوسی فر ،خ میرزائی زینالی ساختمان اورنگ پلاک 90 طبقه زیرزمین
شماره پلاک: 90
کد پستی: 1577665135
تلفن: 88745626
تلفن همراه: 09125590919