چاپ گستر شرق

نام تجاری: چاپ گستر شرق
رسته:
مدیر عامل: حسینعلی نیکنام
نشانی: بزرگراه رسالت خ کرمان جنوبی
شماره پلاک: 47
کد پستی: 1634833115
تلفن:
تلفن همراه: 09121034563