چاپ 135

نام تجاری: چاپ 135
رسته:
مدیر عامل: مرتضی یافتیان
نشانی: میدان بهارستان خ صفی علیشاه
شماره پلاک: 9
کد پستی: 1149838111
تلفن: 77510010
تلفن همراه: 09121385767