چشمه

نام تجاری: چشمه
رسته:
مدیر عامل: هومن محمد حسین
نشانی: میدان بهارستان پاساژ آشتیانی طبقه منفی یک داخلی 37
شماره پلاک: 31
کد پستی: 1141655396
تلفن:
تلفن همراه: 09121305235