چکادچاپ

نام تجاری: چکادچاپ
رسته:
مدیر عامل: منصور دادوند
نشانی: بزرگراه فتح،میدان شیرپاستوریزه،اول 45متری زرند،جنب کانون فرهنگی آموزش
شماره پلاک: 635
کد پستی: 1386733511
تلفن: 66651276
تلفن همراه: 09121241938