ژاو

نام تجاری: ژاو
رسته:
مدیر عامل: علی رزاقی
نشانی: خیابان دماوند بعد از سه راه تهرانپارس بن بست فجر سوله اول
شماره پلاک: 103
کد پستی: 1746713811
تلفن: 77869449
تلفن همراه: 09122128008