کاج

نام تجاری: کاج
رسته:
مدیر عامل: خدابخش علیپوریان
نشانی: خیابان شریعتی ، پائین تر از خیابان بهار شیراز ، بن بست دوج
شماره پلاک: 10
کد پستی: 1613943533
تلفن: 77632129
تلفن همراه: 09123493995