کارا

نام تجاری: کارا
رسته:
مدیر عامل: هاشم کنگرانی فراهانی
نشانی: خ دماوند انتهای خ جشنواره خ سیری کوچه رحیمی
شماره پلاک: 21
کد پستی: 1658625411
تلفن: 77792165
تلفن همراه: 09121397519