کارنیک

نام تجاری: کارنیک
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: ایوب گشاده رو
نشانی: خیابان قزوین سر پل امامزاده معصوم اول خیابان هلال احمر ط 2
شماره پلاک: 519
کد پستی: 1359985373
تلفن: 55047968
تلفن همراه: 09192034434
Edit