کارول

نام تجاری: کارول
رسته: طراحی گرافیک فلکس
مدیر عامل: کارول نوشادیان
نشانی: سهروردی
شماره پلاک: 20
کد پستی: 12345678910
تلفن:
تلفن همراه: