کاشانی

نام تجاری: کاشانی
رسته:
مدیر عامل: بهمن مهدی کاشانی
نشانی: خیابان پانزده خرداد ، بازاربین الحرمین ، کوچه مسجد جامع
شماره پلاک: 163
کد پستی: 1165644578
تلفن: 55606520
تلفن همراه: 09123725620