کامران

نام تجاری: کامران
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مهران اشرفی
نشانی: بزرگراه یادگار امام پائین تر از آزادی بین طوس و دامپزشکی
شماره پلاک: 121
کد پستی: 1343915563
تلفن: 66017595
تلفن همراه: 09121342124
Edit