کامل

نام تجاری: کامل
رسته:
مدیر عامل: پیمان محبوبی اردبیلی
نشانی: جاده مخصوص کرج،کیلومتر14،بعدازچهارراه ایران خودرو،خیابان چیتگرجنوبی،کوچه رضائی
شماره پلاک: 5و3
کد پستی: 1386163151
تلفن: 44194130
تلفن همراه: 09121262662