کاندید

نام تجاری: کاندید
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مهدی عینی
نشانی: خیابان 15 خرداد شرقی خیابان پامنار کوی حق پرست
شماره پلاک: 3
کد پستی: 1116855511
تلفن: 33894168
تلفن همراه: 09121983166
Edit